Mara Šimunović

psihologinja

Dr. sc. Mara Šimunović diplomirala je, a potom i doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija je dobila nekoliko priznanja i studentskih stipendija. Karijeru psihologa započela je na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu gdje je poučavala sadržaje iz zdravstvene i razvojne psihologije, držala grupne radionice iz osobnog razvoja, pozitivne psihologije i komunikacijskih vještina i radila s različitim ranjivim populacijama, kao što su nezaposlene žene starije dobi i imigranti. Zadnjih godina zaposlena je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu gdje istražuje teme vezane uz psihosocijalni razvoj i mentalno zdravlje djece i mladih u Hrvatskoj. Kao vanjska suradnica drži nastavu iz nekoliko kolegija na katedri za Zdravstvenu psihologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Kao znanstvenica i psihologinja, Mara vjeruje da znanost i praktični rad s ljudima trebaju ići ruku pod ruku. Stoga je odabrala dodatno se educirati iz kognitivno-bihevioralne terapije (KBT) - kliknite za više informaciija koja se, upravo zbog svoje znanstveno dokazane učinkovitosti, smatra „zlatnim standardom“ u psihoterapiji. Završila je prvi stupanj EMDR psihoterapije (kliknite za više informacija) (engl. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) koju brojne zdravstvene organizacije preporučuju kao psihološki tretman izbora za sve vrste psihičkih trauma.

Osim KBT i EMDR principa, u radu s klijentima dr. sc. Šimunović primjenjuje i principe mindfulnessa, terapije usmjerene na suosjećanje, terapije prihvaćanjem i posvećenošću te principe dijalektičko bihevioralne terapije.

U slobodno vrijeme rado promovira psihologiju i teme vezane uz mentalno zdravlje preko svog YouTube i Instagram kanala „Nervozni psiholog“.

Također, volonterski pruža psihološku podršku i psihoedukaciju u internetskoj grupi podrške koja okuplja 40.000 ljudi iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Kako Mara vidi rad s ljudima?

U Centru Misli, dr. sc. Šimunović radi s adolescentima i odraslima.

Rad s klijentima svakodnevno joj otvara nova pitanja koja neumorno istražuje i iz kojih uči, pruža joj ljudsko i profesionalno zadovoljstvo i podiže pred nju ogledalo u kojem prepoznaje svoje snage, ali i svoje ljudske slabosti.

Tim slabostima nastoji prići iz istog onog mjesta suosjećanja iz kojeg prilazi svojim klijentima. Najljepši trenuci u radu s klijentima su joj kad u njihovom pogledu, glasu i izrazu lica prepozna nadu i ponos, nove spoznaje do kojih su došli ili emocionalno olakšanje koje su osjetili.

U izazovnim trenucima, kad kod klijenta prevlada bespomoćnost ili nedostatak nade, nastoji podsjećati i klijenta i sebe na jednu prekrasnu istinu, a to je da u svakom djetetu i svakom odraslom čovjeku postoji duboko urođen i nevjerojatno jak potencijal za rastom, razvojem i iscjeljenjem.