Petra Polak

psihologinja

Petra Polak je diplomirana psihologinja koja uživa u pomaganju drugima i razgovorima usmjerenim na unapređenje kvalitete života pojedinaca. Poziv za psihologijom prvi je put osjetila i osvijestila još u srednjoj školi. U skladu s time upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala.

Interes za psihologiju od tada je sa svakom novom edukacijom i profesionalnim iskustvom samo rastao. Ispunjava ju proučavanje ljudskog funkcioniranja, nošenja s raznim životnim iskustvima i pomaganje drugima u življenju zadovoljnijeg života.

Tijekom studija praktično iskustvo savjetodavnog rada započela je na telefonskim linijama Hrabrog Telefona. Pomažući djeci, mladima i roditeljima pojačala se motivacija za daljnjim savjetodavnim radom te se nakon završenog studija psihologije zaposlila u srednjoj školi kao stručna suradnica psihologinja.  Tamo joj je svaki radni dan usmjeren na aktivnu brigu za mentalno zdravlje učenika i pomaganje učenicima u nošenju sa raznim životnim izazovima.

Fokus rada uz učenike su joj također i nastavnici te savjetodavni rad s roditeljima po pitanu odgojnih tema. Uz posao za učenike osnovnih i srednjih školama drži pomoć pri učenju na kojoj obrađuje teme motivacije za učenje, koncentracije za učenje, strategije učenja i ponavljanja.  Drugim riječima, pomaže učenicima kako da im učenje ne bude mučenje.

Trenutno polazi drugi stupanj edukacije kognitivno – bihevioralne terapije. U svom savjetodavnom radu posebno je usmjerena na takozvani treći val kognitivno-bihevioralnih terapija, tj. terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (ACT), terapiju usmjerenu na suosjećanje (CFT) te smanjenje stresa korištenjem mindfulness tehnika (MBSR).

Slobodno vrijeme provodi u dodatnom educiranju, odmaranju, šetnjama i čitanju.

Koja je uloga Petre u Centru Misli?

Uz psihologijsko savjetovanje djece i mladih, Petra u našem Centru organizira i provodi edukativne radionice pomoći u učenju, kojima obrađuje teme motivacije za učenje, koncentracije za učenje, strategije učenja i ponavljanja. Drugim riječima, pomaže učenicima kako da im učenje ne bude mučenje.