Barbara Miletić

psihologinja

Barbara Miletić je završila preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i potom diplomirala na istoimenom fakultetu u Zagrebu.

Još tijekom studija je pokazala želju za pomaganjem, što je realizirala kroz volonterski rad sa starijim inemoćnim osobama te sudjelovanjem u provedbi radionica za djecu u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Svoju je karijeru počela kao stručni suradnik u Dječjem vrtiću Velika Gorica. Također je sudjelovala u radu Udruge„Srce“ iz Svetog Ivana Zeline gdje je provodila individualni terapijski rad s djecom te psihološko savjetovanje osoba s invaliditetom.

Kroz provedbu radionica za braću i sestre djece s teškoćama u razvoju, radila je i na širenju svijesti o kompleksnosti i izazovima s kojima se suočavaju obitelji djeteta s teškoćama.Putem edukativnih radionica, složene psihološke koncepte je na jednostavan i praktičan način prenosila članovima Udruge. Rad na prevenciji i ranoj intervenciji kod djece predškolske dobi nastavila je Dječjem vrtiću Proljeće i Dječjem vrtiću Leptirić Lu, a trenutno radi u Dječjem vrtiću Žirek.


Jedna od važnih odrednica rada jei kontinuirano stručno usavršavanje. Barbara je trenutno na višegodišnjem školovanju za kognitivno – bihevioralnog terapeuta (KBT).

KBT terapija se usmjerava na poboljšanje kvalitete življenja kroz rad na disfunkcionalnim obrascima razmišljanja i ponašanja. Osim KBT principa, u radu s klijentima Barbara primjenjuje i principe mindfulnessa i terapije usmjerene na suosjećanje.

U Centru Misli psihologinja Barbara Miletić radi s odraslima i djecom (predškolske i mlađe školske dobi).