Petra Ramljak

logopedinja

Petra Ramljak rođena je 1996. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je 2021. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na temu Ponavljanje pseudoriječi i rečenica sa pseudoriječima kod djece s disleksijom i djece urednog jezičnog razvoja te time stekla naziv magistre logopedije.

Tijekom studija, sudjelovala je u razmjeni studenata te je jedan semestar završila je na Instituto Politécnico de Setúbal u Portugalu gdje joj je internacionalna suradnja doprinijela produbljivanju stručnih znanja, ali i razvoju vještina u engleskom jeziku.

Uz lingvistički dio, područje profesionalnog interesa uključuje rad s poremećajima glasa te je odrađujući praktični dio nastave na KBC-u „Rebro“ i sudjelujući u individualnim terapijama u školi pjevanja „Husar&Tomčić“ stekla određene osnove za rad, koje će kroz iskustvo, nastavljati nadograđivati.

Koja je uloga Petre u Centru Misli?

Petra u Centru Misli vodi logopedska savjetovanja te provodi logopedsku terapiju za djecu i odrasle.