Mirna Snoj

profesorica glasovira

Mirna Snoj (Zagreb) završila je opću gimnaziju i srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog (smjer glasovir) te Školu za klasični balet, (smjer plesač klasičnog baleta).

Diplomirala je na Stručnom studiju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, smjer Predškolski odgoj (2004.). Iste godine upisala je studij glasovira na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, a 2008. diplomirala u klasi izv.prof. Olge Cinkoburove i zaposlila se u Glazbenom Učilištu Elly Bašić u Zagrebu.

Tijekom rada u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi paralelno je hospitirala u Funkcionalnom glazbenom vrtiću gdje se upoznala s funkcionalnom glazbenom pedagogijom.

Tijekom svog pedagoškog rada uvidjela je važnost sviranja instrumenta kod djece sa poteškoćama  u razvoju te nastavila edukaciju u Poliklinici Suvag.

Završila je seminar za rad s osobama sa  komunikacijskim poteškoćama primjenom verbotonalne metode. Verbotonalna metoda, osim redovite grupne i individualne rehabilitacije, sadrži ritmičku i muzičku stimulaciju koja pomaže djeci s poteškoćama u govoru, slušanju i/ili ponašanju da se što prije integriraju u redovitu nastavu.

U akademskoj godini 2015/2016. upisuje Poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2020/21. izabrana je u naslovno zvanje predavača u umjetničkom području na Učiteljskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na katedri za Glazbenu kulturu.

Radi kao  profesor klavira u GU Elly Bašić u Zagrebu.

Koja je uloga Mirne u Centru Misli?

Mirna u Centru Misli vodi glazbenu radionicu  koja se temelji na  programu širokog spektra aktivnosti i sadržaja u svrhu emocionalnog, intelektualnog i socijalno-psihološkog razvoja.

Nastavni sadržaji i aktivnosti temelje se na rehabilitacijskoj  i glazbenoj metodi te time su primijenjeni za svu predškolsku djecu neovisno o njihovim mogućnostima.  

Temelj rada je višestruki razvoj i senzibiliziranje djeteta u cilju njegovog bogatijeg razvojnog životnog puta.